Praktisch: zelf kopen, privak, vastgoedfonds, ...

Vastgoed

Heel wat Belgen beleggen in vastgoed, vaak als aanvulling op hun pensioen. Maar ook voor bedrijven is het een investering die zekerheid biedt, zeker wanneer beursmarkten volatiel zijn in crisistijden en spaarboekjes haast niets meer opbrengen. Bakstenen blijven nog altijd tastbaar, en dat geeft de Belg een gevoel van zekerheid. In heel België worden naar schatting enkele honderdduizenden woningen verhuurd.

Investeren in vastgoed – Beter pensioen

Veel Belgen die investeren in vastgoed zijn 65-plussers, vaak gewezen zelfstandigen die de huurinkomsten inzetten als aanvulling op hun pensioen. Dat is over het algemeen genomen een veilige keuze. Het is ook algemeen geweten dat investeren in vastgoed een uitstekende bescherming biedt tegen inflatie.

Maar, met de crisis moet je ook rekening houden met een stijgend risico op wanbetalers. Omdat steeds meer mensen kiezen voor een belegging in vastgoed, staat ook het rendement van vastgoed onder druk. Daarom moet je slim beleggen in onroerend goed en dat betekent rekening houden met:

  • Het soort onroerend goed De onroerend goed markt is onder te verdelen in de grondmarkt, de markt voor publiek vastgoed (infrastructuur, overheids- en andere openbare gebouwen), de woningmarkt en de markt voor commercieel vastgoed. De markt voor commercieel vastgoed valt hoofdzakelijk uiteen in kantoren, winkels en bedrijfsruimten/distributiecentra. Vanuit beleggingsoptiek zijn de sectoren kantoren, winkels, woningen en bedrijfsruimten/distributiecentra het meest gangbaar. De verschillende sectoren verschillen van elkaar wat betreft risicokarakteristieken.
    Wat betreft woningen, deze kennen verhoudingsgewijs vrij korte oplevertijden, waardoor het aanbod flexibeler op de vraag kan inspelen. De panden zijn veelal weinig kapitaalintensief, huren zijn over het algemeen geïndexeerd en er zijn aantrekkelijke mogelijkheden om woningen aan zittende huurders of bij beëindiging van contracten te verkopen (uitponden). Desondanks is de volatiliteit van de rendementen vergelijkbaar met die van kantoren. Ook zijn huurmarkten in verschillende mate van overheidswege gereguleerd.
  • De ligging van het goed De ligging van het goed is veel bepalend voor een eventuele huurder, maar ook voor u als koper. Een woonst in een toeristisch gebied is al sneller goedkoper dan een woning in een minder gekende omgeving.

Privak

De Privak, ontstaan bij het Koninklijk Besluit van 18 april 1997, is een beleggingsinstrument dat particuliere beleggers een passend kader wil bieden om in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven (private equity) te beleggen.

De Privak is een gesloten fonds, staat onder het toezicht van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en is onderworpen aan specifieke investeringsregels en verplichtingen op het vlak van de dividenduitkering. Het is een Belgische collectieve beleggingsinstelling gericht op beleggingen in niet-beursgenoteerde vennootschappen (meestal kleine of middelgrote ondernemingen - Kmo’s) en in groeivennootschappen.

Privaks worden genoteerd op de beurs. Ze bieden investeerders een eenvoudige manier om in risicokapitaal te beleggen zonder zelf een vennootschap te moeten oprichten. Bedoeling is zo de "passieve" investeerder aan te trekken en de Belgische economie (in de eerste plaats de KMO's) een extra financiële stimulans te geven.

Een "private privak" is een privak waarin enkel particuliere beleggers participeren.

Beleggen in een vastgoedfonds

Als je de verantwoordelijkheid en de lasten niet wilt die samengaan met het verwerven van een onroerend goed, dan kan je ook op een indirecte manier beleggen in vastgoed. Dit kan via een vastgoedfonds: dat is een beleggingsfonds dat investeert in allerlei soorten vastgoed. Het kan bijvoorbeeld gaan om huizen, appartementen, winkels en kantoren.

Er zijn enorm veel mogelijkheden als het gaat om vastgoedfondsen: er zijn fondsen die vooral investeren in eigen land, fondsen die investeren in het buitenland, fondsen die vooral beleggen in kantoren, enzoverder. Als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van het toerisme wereldwijd, dan kan je investeren in een vastgoedfonds dat zich richt op vakantiewoningen. Het komt erop aan te kiezen voor het fonds dat het best bij jouw karakter en jouw verwachtingen past.